TrackMan 4

TrackMan 4 är golfmarknadens ledande launch monitor globalt. En banbrytande innovation från tre danska ingenjörer med syftet att hjälpa professionella golftränare och golfspelare att få en objektivt mätbar och ingående förståelse för vad som händer i ögonblicket när klubban träffar bollen. Tekniken och data från TrackMan 4 Dual Radar Technology ger ovärderliga mätvärden kopplat till sving-, klubb- och bollhastighet.


KINEXIT

Kinexit är en digital mjukvaruplattform som levererar personligt utformade uppvärmningsövningar och program för fystränining till golfspelare. Den individuella anpassningen för eleven utformas via ett personligt medlemskap via en snabb och enkel screeningprocess som görs tillsammans med golftränaren. Uppvärmnings- och fysträningsprogrammen levereras sedan automatiskt till elevens mobiltelefon eller läsplatta.


CoachNow

CoachNow är en digital plattform för tränare i relationen till elever, andra ledare eller föräldrar. Med plattformen skapas en för varje användare individuell profil och ett medlemskap med personlig inlogg. På profilen laddas videofilmer, bilder och personliga råd och tips upp. Tränare och elev kan sedan enkelt kommunicera, interagera och ses i en digital lektionsmiljö i antingen realtid eller när det passar den enskilde individen.